Fyzický stav vstřikovací formy, nástroje který slouží k sériové výrobě, má významný vliv na kvalitu a ekonomiku produkce plastových dílů. Havárie, opotřebeni, závady vzniklé v důsledku nevhodné manipulace a další poškození formy je potřeba urychleně řešit. Paleta možných problémů je tak pestrá, že je často není možné vyřešit pouhou výměnou náhradního dílu. S kratším životním cyklem produktu je také stále raritnější existence duplicitních nástrojů. Velmi často tak bývá časově i ekonomicky nejvhodnější varianta spočívající v navaření a následném opracování té časti formy, která je poškozená.

Celý článek