nabízíme široké množství modelů EVATRONIX a služeb pro 3D skenování

QUADRO+

OPTIMA+ M

FINE PRECISION

WIDE RANGE 65

EVIXMATIC

nabízíme široké množství modelů EVATRONIX a služeb pro 3D skenování

QUADRO+

OPTIMA+ M

FINE PRECISION

WIDE RANGE 65

EVIXMATIC 2.0