Technologie lisování plastů

 

Základní materiál pro vstřikování plastů je plastová hmota, která je v podobě granulátu pomocí nasávačů přepravována z transportních obalů do násypek umístěných v horní části vstřikovacího lisu.

Nasátí materiálu do násypek vstřikolisů může předcházet obohacování materiálu o barvivo či jinou složku (mazadlo, nadouvadlo,…) a sušení. V případě, že je technologický nutné, aby materiál byl před lisováním vysušen, putuje granulát prvně do sušícího sila (v našem případě molekulárního), kde je vysušen na požadované hodnoty. Správná vlhkost materiálu je kontrolována halogenovým nebo jiným analyzátorem.

Připravený granulát je následně odebírán pomocí šneku, umístěném v plastifikační komoře. V plastifikační komoře je materiál taven pomocí indukčních topných těles. Tavenina je následně pomalými otáčkami šneku zhomogenizována a roztavený plast je při vysokých tlacích vstřikován, tzv. laminárním tokem do lisovací formy.

Vstřiknutá plastová hmota je následně stabilizována a ochlazována chladícím systémem.

Po stabilizaci plastového výrobku je forma otevřena a plastový díl je vyjmut. Po opětovném uzavření vstřikolisovací formy se cyklus vstřikování plastů opakuje.

Při procesu vstřikování plastů také často vzniká nežádoucí statický náboj a to při vyndání výrobku z formy, kdy se dostane na povrch a chytá na sebe prach a nečistoty. Jeho eliminace je nezbytná, proto se ji podrobněji věnujeme zde.

Reference

Naše spolupráce s MEPAC CZ trvá již od roku 2006 a zatím nenacházím žádných negativní slov. Důležité je, že vždy vše probíhalo bez problému.

Jan Kristen

Viscuma s.r.o.

S MEPAC CZ stabilně spolupracujeme a to především v oblastech navařování, gravírování a dalších úprav forem. I když často na termín spěcháme, oceňujeme ochotu zakázku dodat do 2 dnů.

Dominik Bartoněk

Hirschmann Automotive VS s.r.o.

Se spolupráci s nástrojárnou Vsetín jsme velice spokojeni. Nejvíce si ceníme ochoty operativně dolaďovat různé nedostatky. Vždy vše samozřejmě v požadovaném termínu.

Marian Daněk

Austin

Novinky a aktuality