INOVACE MOBILNÍHO LASEROVÉHO SYSTÉMU FIRMY MEPAC CZ (OP PIK – INOVACE – VÝZVA III) PROJEKT: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008808

 je spolufinancován Evropskou unií.

Inovace spočívá především ve snížení hmotnosti při současném zachování pevnosti a tuhosti jednotlivých částí laserového systému. Tato technologie slouží k výrobě plastových dílů se zastříknutými kovovými částmi – komponenty nového laserového systému.