Politika kvality

 

 

Firma MEPAC CZ, s. r. o. působí v oblasti přesného strojírenství. Naše hlavní činnosti jsou: návrh, vývoj, výroba a opravy forem (zejména vstřikovacích), nástrojů, přípravků a laserových a dalších systémů; vstřikování plastových dílů; distribuce a odborné poradenství v oblasti specializovaných materiálů, přístrojů a zboží. Našim klientům poskytujeme také školení v oblasti laserového navařování, povrchového opracování, leštění až do kvality zrcadlových lesků.

Přesné strojírenství má své místo v mnoha odvětvích, produkty a služby nabízené společností MEPAC nachází uplatnění v odvětvích automotive, medical, leteckém, kosmickém i těžebním průmyslu, dále pak ve stavebnictví, zahradnictví, bílé technice, hračkách a dalších. Mezi naše zákazníky patří profesionálové z malých i velkých společností. Za dobu naší existence jsme dodali do více než 50 zemí světa. Většina naší produkce směřuje na evropské trhy.

Společnost MEPAC CZ je od roku 2009 držitelem certifikátu kvality ISO 9001. Naše divize lisovny plastů nabízí zákazníkům procesy na úrovni norem pro automobilový průmysl IATF 16949. Postupně se zlepšujeme a směřujeme k získání certifikátu.

Naše činnosti jsou v souladu s následujícími hodnotami a principy: slušnost, vzájemný respekt, ohleduplnost, ochota se zlepšovat, dodržování etických a právních norem, environmentální a společenská odpovědnost.

 

 

Politika vůči zákazníkům

Zajímá nás, co naši zákazníci potřebují a co je trápí. Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník. Každou činnost děláme ve firmě proto, abychom potěšili a uspokojili zákazníka. Chceme správně předvídat přání a potřeby našich zákazníků. Co jsme slíbili, chceme splnit. Veškerá činnost společnosti je řízena snahou dodávat výrobky a poskytované služby tak, aby výrazně naplňovaly požadované a očekávané potřeby zákazníků.

 

 

Politika vůči dodavatelům

Výběr dodavatelů a partnerů společnosti MEPAC CZ, s. r. o. je podřízen strategii dlouhodobého partnerství. Dodavatelé jsou hodnoceni na základě sledované kvality služeb, cenové efektivity, pružnosti dodávek a inovační aktivity. U našich dodavatelů chceme zajistit kvalitu a spolehlivost.

 

 

Politika vůči zaměstnancům

Chceme zajistit profesionální úroveň všech činností, které vykonáváme. Chceme mít stabilní kolektiv zaměstnanců, spokojených ve své práci. Cílem politiky vůči zaměstnancům je dosažení efektivní týmové práce všech zaměstnanců se zajištěním jejich odpovědného, iniciativního a tvořivého přístupu k úkolům, při respektování pravidel systémů řízení a ochotě neustále se vzdělávat. Všichni zaměstnanci společnosti MEPAC CZ, s. r. o. jsou seznámeni s firemní politikou kvality a svým důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují spokojenost našich zákazníků s plněním termínů a kvalitou dodávek našich produktů a služeb.

 

 

Dlouhodobý záměr

Našim zákazníkům chceme dodávat moderní výrobky, které jsou kvalitní, spolehlivé a bezpečné. Chceme poskytovat profesionální a kvalitní služby. Našim zákazníkům chceme dodávat komplexní řešení, včetně technologické a cenové optimalizace tak, abychom optimálně vyřešili jejich problém. Chceme na trh uvádět nové výrobky a služby a využít tak naše znalosti a technologie. Chceme neustále zlepšovat procesy, včetně aplikace nových progresivních technologií. V oblastech našeho podnikání chceme být na špici na trhu.

 

10.1.2024 Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Prokurista, MEPAC CZ, s. r. o.