Politika kvality

 

 

Firma MEPAC CZ, s. r. o. působí na trzích v České republice, na Slovensku a Polsku v oblastech přesného strojírenství, výroby a opravy vstřikovacích a vyfukovacích forem, forem pro tlakové lití a střižných či ohýbacích nástrojů, kde má v současné době okolo 7 800 zákazníků. Těmto nabízí prodej širokého spektra nástrojů a přístrojů včetně odborného poradenství, přes servisní služby zahrnující mimo jiné precizní navařování (včetně laserového), leštění do zrcadlového lesku, renovace poškozených tvarů či úpravy forem, laserové gravírování až po výrobu specifických nástrojů, forem či zařízení, či výrobu přesných CNC sériově obráběných dílů například pro letecký průmysl.

 

Politika vůči zákazníkům

Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník. Každou činnost děláme ve firmě proto, abychom potěšili a uspokojili zákazníka. Chceme správně předvídat přání a potřeby našich zákazníků. Co jsme slíbili, chceme splnit.

Vedení společnosti i její zaměstnanci uplatňují strategii práce v dohodnutých termínech bez chyb na všech úrovních řízení a upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením neshod či příčin neshod v realizačních procesech.

Veškerá činnost společnosti je řízena snahou dodávat výrobky a poskytované služby tak, aby výrazně naplňovaly požadované a očekávané potřeby zákazníků.

 

 

Politika vůči dodavatelům

Společnost MEPAC CZ, s. r. o. poznává a uspokojuje potřeby a očekávání svých klientů, garantuje, rozšiřuje a neustále zlepšuje nabízené produkty a služby. Výběr dodavatelů
a partnerů společnosti MEPAC CZ, s. r. o. je podřízen strategii dlouhodobého partnerství. Dodavatelé jsou hodnoceni na základě sledované kvality služeb, cenové efektivity, pružnosti dodávek a inovační aktivity. U našich dodavatelů chceme zajistit kvalitu a spolehlivost.

 

 

Politika vůči zaměstnancům

MEPAC CZ, s. r. o. je dynamická firma s aktivní personální politikou, usilující o maximální rozvoj aktivního přístupu svých zaměstnanců. Cílem politiky vůči zaměstnancům je dosažení efektivní týmové práce všech zaměstnanců se zajištěním jejich odpovědného, iniciativního
a tvořivého přístupu k úkolům, při respektování pravidel systémů řízení a ochotě neustále se vzdělávat. Všichni zaměstnanci společnosti MEPAC CZ, s. r. o. jsou seznámeni s firemní politikou kvality a svým důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují spokojenost našich zákazníků s plněním termínů a kvalitou dodávek našich produktů a služeb. Pro zjednodušování a zefektivňování činností ve společnosti využíváme metod procesního řízení. Chceme zajistit profesionální úroveň všech činností, které vykonáváme. Chceme mít stabilní kolektiv zaměstnanců, spokojených ve své práci.

 

 

Dlouhodobý záměr

Našim zákazníkům chceme dodávat moderní výrobky, které jsou kvalitní, spolehlivé
a bezpečné. Chceme poskytovat odpovídající kvalitní služby. Jejich kvalitu chceme na základě požadavků zákazníků neustále zlepšovat ve všech našich činnostech tak, abychom zajistili jejich profesionální úroveň a současně i minimalizaci dodacích termínů. Našim zákazníkům chceme dodávat komplexní řešení, včetně technologické a cenové optimalizace tak, abychom optimálně vyřešili jejich problém. Chceme neustále zlepšovat procesy, včetně aplikace nových progresivních technologií. V oblastech našeho podnikání chceme být na špici na trhu.

K naplnění našeho záměru hodláme využít zavedení, udržování a zlepšování systému řízení podle mezinárodně uznávaných norem ČSN EN ISO 9001:2016.

1. 4.2019 Ing. Milan Kaštan, Ph.D.

Ing. Petr Petřík

Jednatel společnosti

petrik@mepac.cz

tel.: +420 558 348

mobil: +420 603 515 387

Ing. Vendula Pěchová

Vedoucí obchodně ekonomického úseku

pechova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 582

Ing. Milan Kaštan, Ph.D.

Výkonný ředitel

milan.kastan@mepac.cz

tel.: +420 558 272 597

mobil: +420 702 180 204

Ing. Veronika Byrtusová

Účetní, personalistka

veronika.byrtusova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 583

Bc. Marian Cieślar

Obchodní ředitel

marian.cieslar@mepac.cz

tel.: +420 558 272 589

mobil: +420 607 009 845

Bc. Lucie Heczková

Asistentka obchodního ředitele

heczkova@mepac.cz

tel.: +420 558 348 112

mobil: +420 601 142 308

Lenka Kosová

Obchodní úsek

kosova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 581

mobil: +420 607 032 884

Rostislav Večeřa

Obchdodní zástupce

vecera@mepac.cz

tel.: +420 739 453 809

Dagmar Latochová

Obchodní úsek

latochova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 591

Jiří Ševčík

Obchodní zástupce

sevcik@mepac.cz

mobil: +420 603 507 946

Monika Ševčíková

Obchodní zástupce

sevcikova@mepac.cz

tel.: +420 554 725 305

mobil: +420 739 204 755

Krzysztof Bąk

Obchodní zástupce

bak@mepac.cz

tel.: +48 513 041 157

mobil: +48 910 085 519

Timotheus Koukol

Marketing – vedoucí

timotheus.koukol@mepac.cz

tel.: +420 558 272 584

mobil: +420 603 515 387

Jan Cibulec

Marketing – eshop

jan.cibulec@mepac.cz

tel.: +420 558 272 584

Tomáš Orliczek

Marketing – UX, Webdesign, PPC

tomas.orliczek@mepac.cz

tel.: +420 558 272 584

Ing. Ondřej Uher

Konstruktér

ondrej.uher@mepac.cz

tel.: +420 558 272 587

mobil: +420 602 382 756

Jakub Hlávka

Vedoucí prodeje laserových zařízení

hlavka@mepac.cz

tel.: +420 558 272 063

mobil: +420 773 784 100

Marcin Poloczek

Konstruktér

marcin.poloczek@mepac.cz

tel.: +420 558 272 063

mobil: +420 773 784 100

Robert Sliwka

Konstruktér

robert.sliwka@mepac.cz

tel.: tel.: +420 558 348 112

mobil: +420 601 503 543

Jan Weiser

Vedoucí dílny

weiser@mepac.cz

tel.: tel.: +420 558 272 065

mobil: +420 607 032 885

Ing. David Tošenovjan

Konstruktér

david.tosenovjan@mepac.cz

tel.: +420 558 272 589

mobil: +420 607 009 845

Andrzej Cieślar, DiS.

Servisní technik

andrzej.cieslar@mepac.cz

tel.: +420 558 272 588

mobil: +420 607 009 843

Ing. Petr Hlušek

Konstruktér

petr.hlusek@mepac.cz

tel.: +420 558 272 589

mobil: +420 607 009 845

Ludmila Kaletová

Zahraniční a technické oddělení

kaletova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 585

Zdeněk Valena, DiS.

Projektový manažer lisovny

valena@mepac.cz

tel.: tel.: +420 558 272 580

mobil: +420 702 180 203

Miroslav Spratek

Technolog lisovny

miroslav.spratek@mepac.cz

tel.: +420 558 348 112

mobil: +420 702 180 202

Gabriela Klusová

Administrativní pracovnice lisovny

gabriela.klusova@mepac.cz

tel.: +420 558 272 590

mobil: +420 720 962 085

Martin Banot

Skladník

martin.banot@mepac.cz

tel.: +420 558 272 590

mobil: +420 720 962 085

Reference

Naše spolupráce s MEPAC CZ trvá již od roku 2006 a zatím nenacházím žádných negativní slov. Důležité je, že vždy vše probíhalo bez problému.

Jan Kristen

Viscuma s.r.o.

S MEPAC CZ stabilně spolupracujeme a to především v oblastech navařování, gravírování a dalších úprav forem. I když často na termín spěcháme, oceňujeme ochotu zakázku dodat do 2 dnů.

Dominik Bartoněk

Hirschmann Automotive VS s.r.o.

Se spolupráci s nástrojárnou Vsetín jsme velice spokojeni. Nejvíce si ceníme ochoty operativně dolaďovat různé nedostatky. Vždy vše samozřejmě v požadovaném termínu.

Marian Daněk

Austin