Politika kvality

 

 

Firma MEPAC CZ, s. r. o. působí na trzích v České republice, na Slovensku a Polsku v oblastech přesného strojírenství, výroby a opravy vstřikovacích a vyfukovacích forem, forem pro tlakové lití a střižných či ohýbacích nástrojů, kde má v současné době okolo 7 800 zákazníků. Těmto nabízí prodej širokého spektra nástrojů a přístrojů včetně odborného poradenství, přes servisní služby zahrnující mimo jiné precizní navařování (včetně laserového), leštění do zrcadlového lesku, renovace poškozených tvarů či úpravy forem, laserové gravírování až po výrobu specifických nástrojů, forem či zařízení, či výrobu přesných CNC sériově obráběných dílů například pro letecký průmysl.

 

Politika vůči zákazníkům

Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník. Každou činnost děláme ve firmě proto, abychom potěšili a uspokojili zákazníka. Chceme správně předvídat přání a potřeby našich zákazníků. Co jsme slíbili, chceme splnit.

Vedení společnosti i její zaměstnanci uplatňují strategii práce v dohodnutých termínech bez chyb na všech úrovních řízení a upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravných etap před řešením neshod či příčin neshod v realizačních procesech.

Veškerá činnost společnosti je řízena snahou dodávat výrobky a poskytované služby tak, aby výrazně naplňovaly požadované a očekávané potřeby zákazníků.

 

 

Politika vůči dodavatelům

Společnost MEPAC CZ, s. r. o. poznává a uspokojuje potřeby a očekávání svých klientů, garantuje, rozšiřuje a neustále zlepšuje nabízené produkty a služby. Výběr dodavatelů
a partnerů společnosti MEPAC CZ, s. r. o. je podřízen strategii dlouhodobého partnerství. Dodavatelé jsou hodnoceni na základě sledované kvality služeb, cenové efektivity, pružnosti dodávek a inovační aktivity. U našich dodavatelů chceme zajistit kvalitu a spolehlivost.

 

 

Politika vůči zaměstnancům

MEPAC CZ, s. r. o. je dynamická firma s aktivní personální politikou, usilující o maximální rozvoj aktivního přístupu svých zaměstnanců. Cílem politiky vůči zaměstnancům je dosažení efektivní týmové práce všech zaměstnanců se zajištěním jejich odpovědného, iniciativního
a tvořivého přístupu k úkolům, při respektování pravidel systémů řízení a ochotě neustále se vzdělávat. Všichni zaměstnanci společnosti MEPAC CZ, s. r. o. jsou seznámeni s firemní politikou kvality a svým důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují spokojenost našich zákazníků s plněním termínů a kvalitou dodávek našich produktů a služeb. Pro zjednodušování a zefektivňování činností ve společnosti využíváme metod procesního řízení. Chceme zajistit profesionální úroveň všech činností, které vykonáváme. Chceme mít stabilní kolektiv zaměstnanců, spokojených ve své práci.

 

 

Dlouhodobý záměr

Našim zákazníkům chceme dodávat moderní výrobky, které jsou kvalitní, spolehlivé
a bezpečné. Chceme poskytovat odpovídající kvalitní služby. Jejich kvalitu chceme na základě požadavků zákazníků neustále zlepšovat ve všech našich činnostech tak, abychom zajistili jejich profesionální úroveň a současně i minimalizaci dodacích termínů. Našim zákazníkům chceme dodávat komplexní řešení, včetně technologické a cenové optimalizace tak, abychom optimálně vyřešili jejich problém. Chceme neustále zlepšovat procesy, včetně aplikace nových progresivních technologií. V oblastech našeho podnikání chceme být na špici na trhu.

K naplnění našeho záměru hodláme využít zavedení, udržování a zlepšování systému řízení podle mezinárodně uznávaných norem ČSN EN ISO 9001:2016.

1. 4.2019 Ing. Milan Kaštan, Ph.D.