Zaproszenie na prezentację skanerów 3D

23.01.2020

Serdecznie zapraszamy na prezentację skanerów 3D, która odbędzie się 25 lutego 2020 r., od godziny 9:00 w siedzibie MEPAC CZ, Nebory 547, 739 61 Trzyniec.

Potwierdź swój udział, wypełniając poniższy wniosek najpóźniej do 20 lutego 2020r.!

 

Přihláška na prezentaci 3D skenerů