Povlakování

Nabízíme následující druhy povlaků:     

TiN, AlTiN, TiAlN, TiCN, CrN,CrC, PLC, AlCrN

nanášené v tloušťkách obvykle do 4µm při standardních teplotách 480 oC.

Povlak TiN nanášíme pomocí tzv nízkoteplotního procesu do tloušťky 2µm již od teploty 150oC, povlaky TiCN  a CrN (do 2µm) od teploty 250oC – u těchto teplot nedochází ke změnám tvrdosti původního materiálu. 

Povlak PLC má zajímavé kluzné vlastnosti a proto je aplikován tam, kde je nutno zmenšit tření. Je nanášen v tloušťce do 1µm.

Každý z uvedených typů povlaků lze nanášet na všechny druhy kalených i nekalených ocelí, ocelolitin GG či GGG, i slitin hliníku či bronzi, v povlakovaném materiálu však nesmí být přítomen zinek.

Povlakování dílů zvedá jejich životnost minimálně o 100%, často se však dosahuje i hodnot 200 až 300%.

Nejlépe připravené plochy na povlakování jsou zrcadlově leštěné plochy – mají velmi malou drsnost a proto je jejich otěruvzdornost po povlakování enormně vyšší (dle zahraničních podkladů až 300%). Díly, na které jsou při používání kladeny nejvyšší nároky, se proto před povlakováním i po něm zrcadlově leští (dodáváme včetně měřícího protokolu).