Laserové skenování

Nabízíme služby laserového skenování. Pomocí laserového skenování lze získat podklady pro tvorbu dokumentace k opravě nebo náhradě i těžce poškozených dílů, podklady pro dílce, ke kterým chybí výkresová dokumentace, případně pro díly, na kterých byla provedena úprava tvarů a není možné získat nové rozměry. Po skenování dílů pomocí laserového skeneru vznikne tzv. mrak bodů, který se ve speciálním software vyčistí od šumu a nepotřebných částí mraku,  připraví pro tvorbu polygonové sítě a dále zpracovává do CAD modelu.

 

Základní parametry:

Maximální rozměry skenovaného dílu 700x800x600

Maximální váha dílu 1t

Rozlišení skeneru ±0,02mm

Minimální rozteč skenovaných bodů (rastr) 0,1x0,1mm

Skenování se provádí za teploty 20±1 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 – 65 %

Popis skenovaného dílu: Pro úspěšné splnění požadavku na sken a případnou následnou  tvorbu 3D modelu je potřeba uvést podrobnosti o skenovaném dílu. Předpokládá se, že není k dispozici výkresová dokumentace, případně je dokumentace neplatná, neaktuální. Je dobré doložit ke skenovanému dílu dokumentaci, i kdyby byla neplatná či neúplná, pro lepší pochopení funkce dílu či sestavy. Dále pak je potřeba nafotit a popsat detaily dílu, které jsou důležité pro jeho správnou funkci, a to v každém případě, protože tyto informace mají větší váhu než případná doložená dokumentace.

Co lze skenovat: Lze skenovat díly pro strojírenský průmysl, umělecká díla, archeologické předměty, hračky, návrhy předmětů pro zpracování do 3D apod.

Co nelze skenovat: V podstatě jen předměty nestabilního, měnícího se tvaru a živé předměty jako zvířata apod.

Omezení: Skenované díly, předměty, se musí přemístit na měřidlo se skenovací hlavou. Takže můžeme skenovat jen předměty, se kterými lze hýbat. Předměty, které mají lesklý povrch, nebo jsou skleněné či průhledné, se musí opatřit odrazovou vrstvou, pigmentem, jinak je nelze naskenovat. Pokud je předmět omyvatelný, popráší se sprejem obsahujícím pigment z plavené křídy. Pokud jde například o umělecký předmět o vysokém lesku z materiálu, který nechce majitel znečistit, lze použít samoodpařovací pigment na bázi cyclododecanu.

Upozornění: Dílec ke skenování musí být dobře očištěn, sestavy rozmontovány a vhodně označeny.

 

Fotogalerie