CAD, CAM konstrukce

CAD konstrukce

Nabízíme kompletní konstrukci forem (plasty) dle 3D modelu výlisku a ostatních náležitostí. Rovněž provádíme konstrukci elektrod pro elektroerozivní obrábění.

Pomocí programu SolidWorks zpracováváme kompletní výkresovou dokumentaci pro výrobu,  tvoříme modely pro následné programování v CAM softwaru HSM Works a SolidCAM a také pro  měření 

na 3D měřícím stroji Leader NC8107 Miracle.

 

Preferované vstupní formáty jsou:

  • PARASOLID ( .x_t )CAD

  • IGES (.igs)

  • STEP ( .step, stp )

 

CAM konstrukce

Naši programátoři provádějí zpracování 3D modelů a výkresové dokumentace, volí vhodnou strategii pro rychlou a ekonomickou výrobu, připravují dokumentaci a postupy a velmi úzce spolupracují s výrobou. Programování CNC strojů provádí v programech HSM Works a SolidCAM.

Dále vhodně konstruují elektrody pro elektroerozivní obrábění tak, aby byly rychle a snadno vyrobitelné, ekonomicky nenáročné a plně funkční.

 

Preferované vstupní formáty jsou:

  • CAMPARASOLID ( .x_t )

  • IGES (.igs)

  • STEP ( .step, stp )