CMM měřící systémy

3D meřící stroj Leader NC8107 Miracle.

3D stoly         

Všechny nabízené stroje jsou osazeny kompletně příslušenstvím Renishaw. Stroje osazené spínacímy sondami jsou vybaveny řízením Renishaw UCC Fusion, motorizovanou hlavou Renishaw PH10T a sondou Renishaw TP20 s výměnným modulem, sadou doteků (stylusů) a držákem pro automatickou výměnu modulů Renishaw MCR20. Dále jsou osazené skenovacími sondami jsou vybaveny řízením UCC 2, motorizovanou hlavou PH10M a skenovací sondou SP25M s výměnným modulem, sadou doteků (stylusů) a držákem pro automatickou výměnu modulů Renishaw FCR25.

 • Ke všem strojům je dodáván joystick Renishaw MCU Lite 2.

 • Pohonný systém je osazen na všech osách japonskými elektromotory Sanyo-Denki.

 • Ke stroji je dodáváno PC s instalovaným o.s. Windows, barevný LCD monitor a tiskárna.

 • Softwarové příslušenství tvoří UCC server Renishaw a CAD verze měřícího software Rational DMIS (Open DMIS) firmy EXTERNAL USA.

 • Všechny osy stroje jsou tvořeny precizně opracovanými granitovými bloky a jejich pohyb veden přesnými vzduchovými ložisky.

 • Stroje je možné vybavit CCD kamerou pro přesné optické 2D měření malých rozměrů.

 • Stroje je možné vybavit laserovou skenovací hlavou pro reverzní inženýrství.

                                     

softvare

Software Rational-DMIS™ for WINDOWS™  (CAD Version)

Rational DMIS je nová generace software pro SMS stroje, který je vyvíjen známou softwarovou společností „America External-Array Software, Inc“. Rational DMIS splňuje normy ISO 22093:2003 a mezinárodní normy a rovněž splňuje standardy certifikace PTB v   Německu.

 • Ovládání je velmi přátelské. Jednoduché uživatelské rozhraní s intuitivními funkcemi, dobře zaměřené na grafické zobrazení je snadno ovladatelné. 

 • Vkládání a vstupy jsou plně založeny na technologii „drag and drop“ („táhni a pusť“), takže řízení procesů je velmi snadné. 

 • Je možné identifikovat charakteristiky testovaných prvků a automaticky rychle vytvářet geometrie prvků. Objektově založené měření: CAD teoretické elementy mohou být automaticky identifikovány a pomocí teoretických prvků automaticky změřeny. To je skutečně dosažitelný efekt použití myši technologii „klikni-a-získej " a „klikni-a-měř“.

 • Samoučící schopnost programu garantuje, že i člověk neznalý programování je schopen tvořit funkční měřící programy.

 • Všechny procesy, jako je vytvoření modelu stroje, definice měřících sond a definice poloh doteků jsou ve všech krocích 100% graficky znázorněny.

Fotogalerie