Optické skenování

Nabízíme možnost získávání mraku bodů pomocí optického skeneru REXCAN CS+. Tyto body lze následně využít pro tvorbu dokumentace k opravě nebo náhradě težce poškozený dílů, dílů na kterých byla provedená úprava tvaru, atd.

Rexcan CS+ je perfektní a optimalizován pro skenování malých a středně velkých objektů vysoce přesným a automatizovaným způsobem.

Rexcan CS+ taktéž nabízíme k prodeji. V případě zájmu nás kontaktujte na adrese poptavky@mepac.cz. V případě technických a jiných dotazů kontaktujte pana Marka Peťovského tel.:+420 773 784 098; email: petovsky@mepac.cz.

 

 

Klíčové vlastnosti:

  • automatické skenování a aktivní synchronizace - stačí pouhé jedno kliknutí na myš k vytvoření skenu objektu, jednoduchá synchronizace kamery a pozice objektu pro snazší orientaci

  • bez použití značek a ručního polohování - pro malé díly

  • jednoduché generování skenovacích drah - flexibilní tvorba drah umožňuje jednoduchou tvorbu skenovacích drah dle komplexnosti různých tvarů a velikostí objektů

  • automatická kalibrace - uživatelsky přívětivý systém automatické kalibrace pro každého uživatele díky kalibračnímu panelu a průvodce pro proces kalibrace

  • odnímatelná skenovací hlava Rexcan CS - v případě skenování větších a těžších objektů je možno hlavu umístit na tri-pod nebo stativ

  • může být instalován na Vašem stole - díky kompaktnímu řešení Rexcan CS+ není potřeba opouštět pracoviště

  • optimalizován pro 3D skenování - získaná data je možno následné využit v systému řízení kvality a reverzního inženýrství

 Klíčové vlastnosti

Fotogalerie