Technologie lisování plastů

  1. Základní materiál pro výrobu z plastů je plastová hmota, která je v podobě granulátu pomocí nasávačů přepravována z transportních obalů do násypek umístěných v horní části vstřikovacího lisu.

  2. Nasátí materiálu do násypek vstřikolisů může předcházet obohacování materiálu o barvivo či jinou složku mazadlo, nadouvadlo,…) a sušení. V případě, že je technologický nutné, aby materiál byl před lisováním vysušen, putuje granulát prvně do sušícího sila (v našem případě molekulárního), kde je vysušen na požadované hodnoty. Správná vlhkost materiálu je kontrolována halogenovým nebo jiným analyzátorem.

  3. Připravený granulát je následně odebírán pomocí šneku, umístěném v plastifikační komoře. V plastifikační komoře je materiál taven pomocí indukčních topných těles. Tavenina je následně pomalými otáčkami šneku zhomogenizována a roztavený plast je při vysokých tlacích vstřikován, tzv. laminárním tokem do lisovací formy.

  4. Vstřiknutá plastová hmota je následně stabilizována a ochlazována chladícím systémem.

  5. Po stabilizaci plastového výrobku je forma otevřena a plastový díl je vyjmut. Po opětovném uzavření vstřikolisovací formy se cyklus vstřiku opakuje.